Nuoitrong123  »  Kĩ thuật trồng, chăm sóc cây nông nghiệp   »   ” 5 cùng ” với lúa

” 5 cùng ” với lúa

Bắc Quang là huyện vùng thấp có diện tích lúa lớn nhất tỉnh Hà Giang.

" 5 cùng ” với lúa - jpg53 500x400

Một cánh đồng “5 cùng” của huyện Bắc Quang

Trong vụ xuân 2015, huyện đã chỉ đạo các xã trên địa bàn thực hiện sản xuất lúa theo mô hình “5 cùng”, đó là: Cùng thời vụ, cùng loại giống, cùng chăm sóc, cùng phòng trừ sâu bệnh và cùng thu hoạch nhằm rút kinh nghiệm và nhân rộng trong vụ mùa và các năm tiếp theo.Vụ xuân 2015, ­đã có 20/23 xã của huyện Bắc Quang đăng ký triển khai mô hình sản xuất lúa “5 cùng” với tổng diện tích 109,24ha, quy mô mỗi cánh đồng từ 3 – 5ha. Nhằm đẩy mạnh canh tác lúa theo mô hình “5 cùng”, Bắc Quang đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và các xã, thị trấn tăng cường dồn điền đối thửa, chỉnh trang lại đồng ruộng nhằm hình thành các vùng sản xuất lúa quy mô lớn.

Qua thực tiễn sản xuất lúa theo mô hình “5 cùng” của huyện Bắc Quang thấy, mô hình đã góp phần đẩy mạnh sự liên kết trong sản xuất lúa của các hộ nông dân; người dân cùng chủ động trong suốt quá trình canh tác lúa từ khâu đảm bảo lịch thời vụ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và khâu thu hoạch; năng suất lúa của mô hình “5 cùng” cao hơn so với canh tác lúa thông thường từ 0,5-0,7 tấn/ha do hạn chế được sự di chuyển gây hại của sâu bệnh cuối vụ. Bên cạnh đó, mô hình góp phần làm giảm chi phí trong sản xuất lúa (nhất là thuốc phòng trừ sâu bệnh), từ đó làm giảm ô nhiễm môi trường, thiết lập sự cân bằng của hệ sinh thái nông nghiệp….

Từ những thành công bước đầu, vụ mùa 2015 và các năm tiếp theo, Bắc Quang sẽ chuyển từ thực hiện mô hình “5 cùng” quy mô nhỏ sang  quy mô lớn tập trung từ 10ha trở lên. Riêng vụ mùa 2015, huyện tập trung triển khai mô hình với diện tích 159ha tại 5 xã trọng điểm lúa (Bằng Hành, Việt Vinh, Quang Minh, Vĩnh Phúc và Đồng Tâm); mỗi xã chọn từ 1-3 thôn có diện tích lúa tập trung từ 10ha trở lên, có hạ tầng thuận lợi để đầu tư thâm canh nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

  Phạm Văn Phú

Thảo luận cho bài: ” 5 cùng ” với lúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.