Trang chủ » Bệnh và phòng trị bệnh (Page 49)

Sâu bệnh hại cây Quất

Cây Quất hay cây Tắc là loại cây cảnh thân thiện, được gây trồng nhiều, bởi trái tắc cho ta nhiều công dụng. Việc hiểu biết các lại sâu bệnh hại cây tắc giúp ta phát hiện và phòng...

Phòng trừ sâu bệnh hại Hồng Xiêm

Cây hồng xiêm hay Sapochê là loại cây khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, tuy nhiên không vì vậy mà không có sâu bệnh hại, bài viết này tổng hợp các loại sâu bệnh hại cây hồng xiêm và...

Phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Vú Sữa

Sâu gây hại từ khi trái còn nhỏ đến chín. Thành trùng hoạt động vào ban đêm, con cái đẻ trứng lên vỏ trái, sâu cắn phá vỏ trái, đùn phân ra ngoài làm cho trái mất đẹp, giá...

Sâu bệnh hại Ổi

Cây ổi đang là thế mạnh của nhiều vùng nông nghiệp, nhưng cũng có nhiều loại sậu bệnh hại cây gây giảm năng suất và chất lượng quả, dưới đây là các loại sâu bệnh phổ biến với giống...

Một số bệnh trên cây Chôm Chôm

Nên phòng trừ tốt rệp sáp, tạo vườn cây thông thoáng bằng cắt tỉa sau thu hoạch. Phun thuốc trừ nấm gốc đồng, hạn chế phun phân qua lá cho cây. 1 Bệnh bồ hóng Triệu chứng – Bệnh...

Nhận biết sâu hại trên cây ăn quả có múi

Hướng dẫn nhận biết sâu hại trên cây ăn quả có múi và biện pháp phòng trừ. Phòng trừ sâu hại trên cam chanh bưởi. 1. Sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella) a-Đặc điểm nhận dạng: Trưởng thành: có kích...