Trang chủ » Posts tagged "cây hồ tiêu" (Page 3)

Kĩ thuật chăm sóc Hồ Tiêu trong mùa mưa

Việt Nam là nước có sản lượng hạt tiêu xuất khẩu đứng hàng đầu thế giới với gần trăm ngàn tấn, đạt kim ngạch hàng trăm ngàn USD/năm. Cây tiêu phân bố trải dài trên các miền quê đất...