Trang chủ » Posts tagged "kĩ thuật trồng chăm sóc cây hồ tiêu" (Page 2)

Cách thu hoạch và bảo quản Hồ Tiêu

Không nên thu hoạch khi quả tiêu chưa chín sinh lý, thời điểm tốt nhất để thu hoạch tiêu đen khi chùm quả có trên 5% quả chín và làm tiêu sọ khi chùm quả có trên 20% quả...