Trang chủ » Posts tagged "kỹ thuật chăm sóc cây cảnh"

Kỹ thuật chăm sóc cây lắp ấm

Chăm sóc cây nắp ấm 1. Đất trồng: Cây nắp ấm nên trồng đất nghèo dinh dưỡng thiếu khoáng chất và giữ ẩm tốt và thoáng. Dựa vào đặc điểm sinh lý đó người ta trồng cây nắp ấm...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Đại Phú Gia

Chúng tôi đề cập đến cách chăm sóc cây Đại Phú Gia ở khía cạnh cây nội thất văn phòng Đặc điểm cây Đại Phú Gia: – Cây trồng ở trong chậu, chịu bóng mát, thường được dùng trang...