Trang chủ » Posts tagged "kỹ thuật chăm sóc cây kim thủy tùng"

Kỹ thuật chăm sóc cây kim thủy tùng

Cây kim thủy tùng là cây đẹp, mang ý nghĩa sự thanh cao của bậc quân tử. Cây có tên khoa học : Asparagus setaceus (Kunth) Jessop, Asparagopsis setacea Kunth, Asparagus plumosus Baker, Protasparagus plumosus (Baker) Oberm, Protasparagus setaceus...