Trang chủ » Posts tagged "Kỹ thuật nhân giống Sầu Riêng"

Kỹ thuật chiết – Ghép nhân giống Sầu Riêng

1. Kỹ thuật nhân giống Sầu riêng có thể được nhân giống bằng hột, tháp mắt, tháp cành, tháp đọt và chiết. Cây trồng bằng trái và năng suất không được ổn định, cây rất lâu cho trái (mất...