Trang chủ » Posts tagged "kỹ thuật nuôi cua trứng"

Kỹ thuật nuôi cua trứng trong ao

Cua biển (Scylla paramamosain) là một trong những loài giáp xác phổ biến ở các vùng biển Việt Nam, với phẩm chất thịt ngon, được thị trường ưa chuộng, cua biển là một đối tượng thủy sản có giá...