Trang chủ » Posts tagged "kỹ thuật trồng nấm thượng hoàng"

Kỹ thuật sản xuất nấm Thượng Hoàng (nấm Hoàng Sơn)

Nấm thượng hoàng hay còn gọi là nấm hoàng sơn là tên chỉ các loài gần nhau trong chiPhellinus, họ Hymenochaetaceae bao gồm các loài Phellinus linteus, P. igniarius, P. baumi, P.robustus, P. pinii…, Nhật Bản gọi là meshimakobu,...