Trang chủ » Posts tagged "mô hình trồng rau má sạch"

Mô hình trồng rau má sạch

 Mô hình trồng rau má sạch là mô hình thoát nghèo của hộ gia đình cận nghèo ông Nguyễn Văn Định (Phú Yên) . Ruộng rau má của gia đình ông Định Sau khi lập gia đình, ông Định ở thôn...