Trang chủ » Posts tagged "cách nuôi dê con"

Cách nuôi dê sơ sinh đến khi cai sữa

Dê con sơ sinh có vẻ yếu và lạnh và đôi khi không thể đến dê mẹ để bú. Thông thường sau khi sinh dê mẹ sẽ liếm dê con giúp làm ấm dê con, khích thích sự hô...