Trang chủ » Posts tagged "cách phòng trị bệnh sán lá gan"

Cách phòng trị bệnh Sán Lá Gan

Sán lá gan là bệnh phổ biến trên thế giới, trâu, bò, dê, cừu và người đều mắc bệnh. Bệnh do 2 loài sán lá gan gây ra là Fasciola hepatica và Fasciola gigantica. Fasciola gigantica có chu trình...