Trang chủ » Posts tagged "cách phòng trừ sâu bệnh hại ca cao"

Cách phòng trừ bệnh thối đen quả ca cao

Bệnh thối đen quả ca cao do nấm Phytophthora palmivora gây ra. Triệu chứng bệnh: Trên quả ban đầu xuất hiện những chấm nhỏ màu nâu, sau đó vết bệnh phát triển rất nhanh và chuyển sang màu đen,...