Trang chủ » Posts tagged "cách phòng trừ sâu bệnh hại đu đủ"

Bệnh xoăn vàng lá Đu Đủ phòng trừ không khó

Ở Việt Nam, bệnh xoăn vàng lá rất phổ biến trên cây đu đủ, đặc biệt bệnh thường nặng ở những vùng trồng nhiều và trồng liên tục, vùng có khí hậu nóng và khô hạn. Bệnh đã làm...

Phòng trừ rệp sáp trên cây Đu Đủ

Rệp gây hại bằng cách chích hút các bộ phận non của đu đủ như đọt non, lá non, hoa và trái non. Tuy nhiên, cả những trái lớn vẫn bị rệp tấn công Đu đủ là loại trái...

Bệnh xoăn lá Đu Đủ

Hiện nay chưa có biện pháp hữu hiệu nào trong việc chữa trị đối với hai loại bệnh do siêu vi trùng trên đây gây ra cho cây đu đủ Để các bạn dễ so sánh, phân biệt chúng...

Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá đu đủ

Ở Việt Nam, bệnh xoăn vàng lá rất phổ biến trên cây đu đủ, đặc biệt bệnh thường nặng ở những vùng trồng nhiều và trồng liên tục, vùng có khí hậu nóng và khô hạn. Cây đu đủ...