Trang chủ » Posts tagged "cách phòng trừ sâu bệnh hại ổi"

Phòng trừ bệnh thường gặp trên cây ổi

Rầy đeo bám ở đọt non và mặt dưới lá, chích hút nhựa làm quắn đọt, chồi tăng trưởng kém, tạo điều kiện để nấm bồ hóng phát triển. 1. Rầy mềm (Aphis spp.) Rầy đeo bám ở đọt...

Phòng trừ rệp sáp phấn hại Ổi

Nhóm rệp này chưa thấy hại đáng kể, do trong điều kiện tự nhiên rệp sáp có rất nhiều thiên địch. 1. Rệp sáp phấn và kỹ thuật phòng trừ Các loài rệp đều có đặc điểm chung là...

Sâu bệnh hại cây Ổi

Cây Ổi đang là thế mạnh của nhiều vùng nông nghiệp, nhưng cũng có nhiều loại sậu bệnh hại cây gây giảm năng suất và chất lượng quả, dưới đây là các loại sâu bệnh phổ biến với giống...

Sâu bệnh hại Ổi

Cây ổi đang là thế mạnh của nhiều vùng nông nghiệp, nhưng cũng có nhiều loại sậu bệnh hại cây gây giảm năng suất và chất lượng quả, dưới đây là các loại sâu bệnh phổ biến với giống...