Trang chủ » Posts tagged "cách phòng trừ sâu bệnh hại táo"

Bả diệt ruồi chữa bệnh cho Táo

Nhằm giảm bớt những thiệt hại do ruồi đục trái gây ra, giảm chi phí do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, công phun thuốc, bảo vệ được môi trường sinh thái Táo là cây đặc sản cho...

Phòng trừ ruồi đục trên cây Táo trái vụ

Táo là cây trồng cho thu nhập khá và có thị trường tiêu thị ổn định. Song trồng táo cũng gặp nhiều rủi ro do tình hình sâu bệnh gây hại. Là vùng trồng táo trọng điểm của tỉnh,...

Bệnh ghẻ trên cây Táo

Trên lá, bệnh thường xuất hiện đầu tiên ở mặt dưới lá trước sau đó mới lan dần. Khi mới xuất hiện đốm bệnh có hình tròn, màu xám xanh, viền dần rõ nét hơn và có tơ màu...