Trang chủ » Posts tagged "cách thu hái bảo quản măng cụt"

Cách thu hái và bảo quản măng cụt

Thu hái và bảo quản măng cụt.   1. Thu hái Hái trái lúc trái có màu hồng, khi hái phải thật cẩn thận và tránh sự va chạm mạnh trên trái nhằm giảm đến mức thấp nhất sự...

Thu hoạch, bảo quản Măng Cụt

Hái lúc trái có màu hồng, khi hái phải thật cẩn thận và giảm đến mức thấp nhất sự xây xát và va chạm mạnh trên trái, nên dùng dụng cụ để hái trái. – Thu hoạch: Hái lúc...