Trang chủ » Posts tagged "cây ba kích"

Bỏ tiền tỷ thuần phục Ba Kích rừng

Kiên trì, dày công, ông Lê Công Tiềm (xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) đã trồng thành công cây ba kích rừng trên đất đồi nhà, vừa làm giàu cho gia đình, vừa tạo nghề, tạo...

Kỹ thuật trồng cây Ba Kích

Tên Việt Nam: Ba kích, Dây ruột gà, Ba kích thiên, Liên châu ba kích, Chẩu phòng xì (Mông), Sáy cáy (Thái), Thau tày cáy (Tày), Chồi hoàng kim (Mường), Chày kiàng đòi (Dao). 1. Giới thiệu cây thuốc...