Trang chủ » Posts tagged "cây cúc sữa"

Rau Cúc Sữa

Rau Cúc Sữa thường gặp mọc ở vùng lạnh, có tìm thấy ở Hà nội, nhưng thường gặp nhiều ở các tỉnh phía Nam, nhất là các tỉnh Tây nguyên, mọc nhiều ở đất hoang Đà lạt Rau cúc...