Trang chủ » Posts tagged "kĩ thuật bón phân cho cây mía"

Giống mía cho vùng đồi

Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung bộ (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) đã nghiên cứu, chọn tạo thành công giống mía VĐ00-236 có năng suất, chất lượng cao phù hợp với sinh thái vùng đất đồi. Giống mía VĐ00-236 năng suất...