Trang chủ » Posts tagged "kĩ thuật nuôi cá chạch"

Sinh sản nhân tạo thành công cá chạch sông

Từ một loài cá nước ngọt phổ biến ngoài tự nhiên, chất lượng thịt thơm ngon, cá chạch sông được Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 (RIA1) thuần hóa và cho sinh sản nhân tạo thành công....