Trang chủ » Posts tagged "kĩ thuật nuôi tôm" (Page 5)

Điều chỉnh độ cứng của nước

Độ cứng của nước là số đo chỉ hàm lượng các chất khoáng hòa tan trong nước, chủ yếu là các muối có chứa ion calcium Ca2+ và magnesium Mg2+.   Độ cứng của nước được quy ra số...

Kiểm soát và điều chỉnh độ kiềm

Độ kiềm là tổng lượng muối bicarbonat (HCO3–) và carbonat (CO32-) trong nước, được quy ra mg/L (ppm) canxi carbonat (CaCO3).   Độ kiềm đối với nước nuôi tôm sú: Tôm mới thả: 80-100ppm 45 ngày tuổi trở lên:...

Tôm giống và cách vận chuyển, thả giống

Tôm giống và vận chuyển, thả tôm.   Tôm giống Không nhiễm SEMBV (dùng máy PCR kiểm tra) Không nhiễm vi khuẩn phát sáng Không bị nhiễm gregarine 1. Trại giống Vệ sinh tốt Quản lý môi trường nước...

Chuẩn bị nước nuôi tôm sú

Chuẩn bị nước để nuôi tôm. 1. Nguồn nước 2. Máy bơm nước 3. Quạt Sử dụng quạt để oxy hoà tan trong ao nuôi không thấp hơn 5ppm trong suốt quá trình nuôi. mật độ thả dưới 7...

Quy trình nuôi tôm sú thâm canh – bán thâm canh

Dựa trên nền tảng quy trình nuôi tôm thâm canh – bán thâm canh (TC-BTC) mà các ban, ngành chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo.   Trên cơ sở trao đổi, học hỏi...

Quy trình công nghệ nuôi Tôm sú

Qui trình công nghệ (tham khảo) nuôi tôm sú công nghiệp.   1. Chuẩn bị ao lắng Nước mặn / lợ được đưa vào ao lắng, trữ lắng 7-10 ngày, sát trùng, diệt mầm bệnh bằng clorin 15-30ppm (theo qui...