Trang chủ » Posts tagged "kĩ thuật trồng chăm sóc cây điều"

Cách chăm sóc tăng năng suất, chất lượng Điều

Cây điều là loại cây cho hiệu quả kinh tế cao. Trong bài viết này, nuoitrong123.com sẽ hướng dẫn bà con nông dân Cách chăm sóc tăng năng suất, chất lượng Điều. Chăm sóc vườn cây Điều đầu vụ Cắt...

Quy trình ghép cải tạo vườn điều

Quy trình ghép cải tại vườn điều được áp dụng đối với các vườn điều trồng giống thực sinh, lẫn tạp cho năng suất dưới 01 tấn hạt/ha/năm, chất lượng hạt và hiệu quả kinh tế thấp.  Hướng dẫn Quy trình...

Không tái canh giống điều kém chất lượng

Sự phát triển ồ ạt của các cơ sở cung cấp điều giống đang đặt ra nhiều thách thức cho việc tái canh vườn điều. Ghép cải tạo vườn điều do Vinacas phát động tạo tiền đề tăng năng...

Cách nâng cao năng suất, hiệu quả trồng Điều

Nâng cao năng suất, hiệu quả từ việc trồng điều trên diện tích đất không chủ động nguồn nước trong mùa khô như Đồng Nai là điều vô cùng cần thiết. Từ trước đến nay, cây điều được đối...

Kĩ thuật chăm sóc vườn Điều sau thu hoạch

Để chăm sóc vườn Điều sau thu hoạch được tốt và giảm thiểu những rủi ro do thời tiết trong lúc cây Điều ra hoa, chúng tôi xin giới thiệu kinh nghiệm của ông Võ Hùng Chiến (Chủ trang...

Cách xử lý cho Điều ra hoa đồng loạt

Điều là cây công nghiệp dài ngày, là một trong những cây xuất khẩu mũi nhọn của nước ta hiện nay. Diện tích trồng điều của cả nước khoảng 450.000 ha với sản lượng hàng năm 400.000 tấn nguyên...

Kỹ thuật giúp Điều ra hoa sớm

Để Điều ra hoa sớm cần chăm sóc điều theo đúng quy trình là bón đủ phân cần thiết, phòng trừ sâu bệnh và xử lý điều ra hoa tập trung.   Trong khi nhiều nhà vườn đang thấp...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Điều ghép

Cây Điều sinh trưởng, phát triển tốt ở vùng có nhiệt độ từ 24-280C, lượng mưa từ 1000-2.000mm, độ ẩm không khí <80%; thời gian chiếu sáng 2000 giờ/năm, trên chân đất có thành phần cơ giới nhẹ, tầng...

Kỹ thuật trồng Điều ghép thâm canh

Cây điều sinh trưởng, phát triển tốt ở vùng có nhiệt độ từ 24-280C, lượng mưa từ 1000-2.000mm, độ ẩm không khí <80%; thời gian chiếu sáng 2000 giờ/năm, trên chân đất có thành phần cơ giới nhẹ, tầng...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Điều

Cây Điều sau khi trồng cần được theo dõi và chăm sóc cẩn thận để tạo cho cây khả năng trưởng thành tốt nhất. Trong bài viết này, nuoitrong123.com sẽ  hướng dẫn bà con nông dân 1 số Kỹ thuật...

Làm thế nào để Điều ra hoa đồng loạt

Điều là cây công nghiệp dài ngày, là một trong những cây xuất khẩu mũi nhọn của nước ta hiện nay. Diện tích trồng điều của cả nước khoảng 450.000 ha với sản lượng hàng năm 400.000 tấn nguyên...