Trang chủ » Posts tagged "mô hình trồng sầu riêng"

Mô hình ghép sầu riêng chống đổ

Ông Đinh Hoài Mong ở ấp 9, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) ghép cây sầu riêng bản địa với sầu riêng cơm vàng hạt lép cho ra giống mới khỏe mạnh, chịu gió bão, chất lượng trái thơm...

Mô hình trồng Sầu Riêng trái vụ hiệu quả cao

Xử lý cho cây ra hoa vụ nghịch là một biện pháp không mới được nông dân ở khắp các tỉnh thành áp dụng từ khá lâu. Bởi lẽ việc xử lý cho cây ra hoa vụ nghịch ngoài...