Trang chủ » Posts tagged "mô hình trồng sầu riêng"

Mô hình trồng Sầu Riêng trái vụ hiệu quả cao

Xử lý cho cây ra hoa vụ nghịch là một biện pháp không mới được nông dân ở khắp các tỉnh thành áp dụng từ khá lâu. Bởi lẽ việc xử lý cho cây ra hoa vụ nghịch ngoài...