Trang chủ » Posts tagged "Quản lý ao nuôi tôm bằng điện thoại"

Quản lý ao nuôi tôm bằng điện thoại

Hệ thống giám sát môi trường nước bằng điện thoại di động hiện được nhiều địa phương nghiên cứu và ứng dụng vào trong nuôi trồng thủy sản như An Giang, Sóc Trăng. Theo đó, người nuôi dễ dàng...