Trang chủ » Kĩ thuật nuôi trồng, chăm sóc » Kĩ thuật trồng, chăm sóc cây lâm nghiệp (Page 5)

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Huỷnh

Cây Huỷnh có tên khác: Huệng. Tên khoa học: Tarrietia javanica  Blume hoặc Tarrietia cochinchinensis  Pierre. Họ thực vật: Trôm (Sterculiaceae).   1. Đặc điểm hình thái Cây gỗ lớn, đường kính ngang ngực có thể đạt trên 1m, chiều cao 25-35m....

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Kháo vàng

Cây Kháo vàng có tên khoa học: Machilus  bonii Lecomte. Họ thực vât: Long não (Lauraceae). 1. Đặc điểm hình thái  Cây cao 25-30cm, thân thẳng, thuôn đều, đường kính ngang ngực đạt 60-70cm, phân cành cao trên 5m. Vỏ...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Keo lá tràm

Keo lá tràm có tên khoa học: Acacia auriculiformis A.  Cunn. ex Benth. Họ thực vật: Trinh nữ (Mimosaceae).   1. Đặc điểm hình thái Là cây gỗ nhỡ, chiều cao có thể hơn 25m, đường kính có thể tới...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Keo tai tượng

Keo tai tượng có tên khác: Keo lá to, Keo mỡ. Tên khoa học: Acacia mangium Wild. Họ thực vật: Trinh nữ (Mimosaceae).   1. Đặc điểm hình thái Cây gỗ trung bình, chiều cao biến động từ 7 đến 30...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Keo lá liềm

Keo lá liềm có tên khác: Keo lưỡi liềm. Tên khoa học: Acacia crassicarpa A.Cunn ex Benth. Họ thực vật: Trinh nữ (Mimosaceae).   1. Đặc điểm hình thái Dạng cây bụi đến cây gỗ nhỡ, khi sống trong những điều...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Lát hoa

Cây Lát Hoa tên khác: Lát, Lát lông. Tên khoa học: Chukrasia tabularis A.Juss. Họ thực vật: Họ Xoan (Meliaceae). 1. Đặc điểm hình thái Cây gỗ lớn, cao 25-30m, đường kính tới 120-130cm. Thân thẳng, có bạnh vè lớn, cành...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Lim (Lim xanh)

Cây Lim có tên khác: Lim. Tên khoa học: Erythrophleum fordii Oliver. Họ thực vật: Vang (Caesalpiniaceae). 1. Đặc điểm hình thái Cây gỗ lớn, cao 37-45m, đường kính có khi tới 2-2,5m, thường xanh. Gốc có bạnh vè, thân tròn,...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Lim xẹt

Tên khác: Hoàng linh bắc bộ, lim vang, xẹt vảy. Tên khoa học: Peltophorum pterocarpum(D.C.) Backer ex K. Heyne. Họ thực vật: Vang (Caesalpiniaceae). 1. Đặc điểm hình thái Cây gỗ lớn, cao 25-30m, đường kính ngang ngực tới 50-60cm. Vỏ...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Lõi thọ

Cây Lõi Thọ có tên khoa học: Gmelina arborea Roxb hoặc Gmelina rheedii Hook. Họ thực vật: Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). 1. Đặc điểm hình thái Cây gỗ cao 20-22m, đường kính ngang ngực 30-40cm. Thân thẳng, khi non vỏ màu...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Mỡ

Cây Mỡ có tên khoa học: Manglietia conifera Dandy hoặc Manglietia glauca Auct. non Blume. Họ thực vật: Ngọc lan (Mgnoliaceae). 1. Đặc điểm hình thái Mỡ là cây gỗ lớn thường xanh cao tới 25-30m, đường kính ngang ngực 30cm...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Muồng đen

Cây Muồng đen còn có tên là: Muồng xiêm. Tên khoa học: Cassia siamea Lamarck, Senna siamea (Lamk) Iruvin & Barnby. Họ thực vật: Vang (Caesalpiniaceae). 1. Đặc điểm hình thái Cây gỗ lớn, cao 15-20m, đường kính 30-35cm. Vỏ màu xám...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Re hương

Cây Re có tên khác: Re bầu, re lợn, re lá tù. Tên khoa học: Cinnamomum bejolghota (Buch. Ham.) Sweet,Cinnamomum obtusifolium (Roxb.) Nees. Họ thực vật: Long não (Lauraceae). 1. Đặc điểm hình thái Cây gỗ lớn, cao tới 30m, đường...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Samu

Tên khác: Sa mộc. Tên khoa học: Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. Họ thực vật: Bụt mọc (Taxodiaceae). 1. Đặc điểm hình thái Cây gỗ lớn, cao trên 30 m, đường kính có thể tới trên 200 cm. Thân tròn và rất...

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Sao đen

Cây Sao Đen có tên khoa học: Hopea odorata Roxb. Họ thực vật: Dầu (Dipterocarpaceae). 1. Đặc điểm hình thái Cây gỗ lớn cao 30-40m, thân hình trụ thẳng, đường kính 60-80cm. Tán nhỏ, tỉa cành tự nhiên tốt nên...