Trang chủ » Posts tagged "cách phòng trừ sâu bệnh hại dừa"

Bệnh thối đọt Dừa

Bệnh thối đọt Dừa Triệu chứng đầu tiên là những lá non ở đọt và những lá kế bị vàng từ ngoài chót sau đó lan dần vào bên trong, trong khi các lá phía dưới vẫn xanh. Dừa...