Trang chủ » Posts tagged "cây cỏ" (Page 2)

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cỏ VA06

Cỏ VA06 có khả năng lưu gốc rất tốt, trồng 1 năm có thể thu liên tục 6-7 năm. Năng suất năm đầu chỉ đạt 230 tấn/ha, nhưng từ năm thứ 2 – 6 là thời kỳ cho năng...