Trang chủ » Posts tagged "cây diệp hạ châu"

Kỹ Thuật Trồng Cây Diệp Hạ Châu

Hiện nay, nhu cầu sử dụng Diệp hạ châu (DHC) chưa cao, nên còn dựa vào cây mọc hoang mà chưa có nơi trồng đại trà. Để chủ động cho việc có thuốc chữa bệnh, ý tưởng trồng DHC...