Mô hình trồng dưa Gang thương phẩm

Mô hình trồng dưa Gang thương phẩm - mo hinh trong dua gang thuong pham

Các hộ tham gia mô hình đã được cán bộ kỹ thuật của công ty tổ chức lớp tập huấn với các nội dung giới thiệu lý lịch giống dưa gang, hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm cây giống ( xử lý hạt giống, kỹ thuật ngâm ủ, kỹ thuật làm bầu và gieo hạt vào bầu, kỹ thuật chăm sóc cây giống thời kỳ ở vườn ươm), tập huấn kỹ thuật  làm đất, trồng và chăm sóc cây dưa, phòng trừ sâu bệnh và kỹ thuật thu hoạch dưa gang.

Trong khi tập huấn đã dành thời gian cho các hộ thảo luận ý kiến và tập trung giải quyết các vướng mắc mà các hộ chưa hiểu rõ. Ngoài ra, các hộ tham gia còn được hướng dẫn tại ruộng để nắm bắt kỹ thuật sâu hơn.

Giống dưa gang được trồng tại mô hình là giống dưa gang xanh, lượng giống trồng 0,1 kg/ha, tổng lượng giống dùng cho mô hình là 0,42 kg.

Quá trình chỉ đạo thực hiện mô hình cán bộ kỹ thuật cùng với các hộ tham gia mô hình theo dõi một số chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, tình hình sâu bệnh và các yếu tố cấu thành năng suất dưa gang cho thấy chỉ có 0,7 ha đạt loại tốt cho năng suất 39 tấn/ha; 1,7 ha đạt loại trung bình cho năng suất 22,2 tấn/ha và 1,8 ha loại kém cho năng suất thấp 6,68 tấn/ha. Như vậy, năng suất bình quân của mô hình đạt 18,3 tấn/ha.

Tổng chi phí đầu tư cho 1 ha đạt trên 7,5 triệu đồng. Thực tế cho thấy nếu áp dụng đầu tư thâm canh, chăm sóc đầy đủ tuân thủ qui trình sẽ cho năng suất cao từ 35-45 tấn/ha.Với giá 500 đồng/kg sẽ thu được lãi từ 10 triệu đồng/ha trở lên.

Chị Bùi Thị Tâm, Trưởng phòng kinh tế huyện Kim Bôi cho biết: Dưa gang trồng vụ hè thu tại xóm Lạng sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và điều kiện canh tác của các hộ nông dân. Thời gian sinh trưởng của cây dưa gang rất ngắn (45 ngày), khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, tốn ít công lao động, chăm sóc đơn giản, hiệu quả cao.

Hiệu quả đạt được từ mô hình giúp nông dân nắm được kỹ thuật trồng và thâm canh cây dưa gang vụ hè thu; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, luân canh tăng vụ, tăng thu nhập cho hộ nông dân. Từ mô hình sản xuất dưa gang thương phẩm ở xã Kim Bình trong thời gian tới có thể thực hiện nhân ra diện rộng trong toàn huyện để thay thế một số loại cây trồng có hiệu quả thấp.

Nguồn: 2lua.vn

Tìm bài này trên Google:

  • ky thuat trong dua gang
  • trong dua gang

Thảo luận cho bài: Mô hình trồng dưa Gang thương phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *