Trang chủ » Posts tagged "nấm thượng hoàng"

Nấm Thượng Hoàng (nấm Hoàng Sơn)

Nấm Thượng Hoàng, hay còn gọi là nấm Hoàng sơn (Sang Hwang), là tên gọi các loài gần nhau như phellinus linteus, P. igniarius, P. baumi, P.robustus, P. pini… trong chi Phellinus, họ Hymenochaetaceae, ở Nhật Bản loại nấm này...