Trang chủ » Posts tagged "nấm thượng hoàng"

Kỹ thuật sản xuất nấm Thượng Hoàng (nấm Hoàng Sơn)

Nấm thượng hoàng hay còn gọi là nấm hoàng sơn là tên chỉ các loài gần nhau trong chiPhellinus, họ Hymenochaetaceae bao gồm các loài Phellinus linteus, P. igniarius, P. baumi, P.robustus, P. pinii…, Nhật Bản gọi là meshimakobu,...

Nấm thượng hoàng giúp hồi sinh sự sống

Nấm Thượng Hoàng hay Sang Hwang từ lâu đã được công nhận như đã nói trong các tài liệu cũ rằng: Nếu bạn có thể tìm thấy một cây nấm Thượng Hoàng ngàn năm tuổi trên một cây dâu...

Nấm Thượng Hoàng (nấm Hoàng Sơn)

Nấm Thượng Hoàng, hay còn gọi là nấm Hoàng sơn (Sang Hwang), là tên gọi các loài gần nhau như phellinus linteus, P. igniarius, P. baumi, P.robustus, P. pini… trong chi Phellinus, họ Hymenochaetaceae, ở Nhật Bản loại nấm này...