Nuôi trồng – Kỹ thuật nuôi trông  »  Video   »   Kỹ thuật chọn giống cá điêu hồng

Kỹ thuật chọn giống cá điêu hồng

Hướng dẫn của chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp về phương pháp kỹ thuật chọn giống cá điêu hồng có màu sắc đẹp, tăng trưởng nhanh, đem lại hiệu quả cao khi thả nuôi thương phẩm. Mời bà con theo dõi:

Nguồn: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: Kỹ thuật chọn giống cá điêu hồng