Nuoitrong123  »  Video   »   Video hướng dẫn kỹ thuật trồng cây xà lách

Video hướng dẫn kỹ thuật trồng cây xà lách

Xà lách là cây có thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu hoạch sớm tuy không kén đất, song yêu cầu đất thoát nước tốt.

Dưới đây là Video hướng dẫn bà con các kỹ thuật trồng cây xà lách cho năng suất cao:

Nguồn: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: Video hướng dẫn kỹ thuật trồng cây xà lách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.