Nuôi trồng – Kỹ thuật nuôi trông  »  Video   »   Kỹ thuật chọn giống, trồng, thu hoạch rau câu chỉ vàng

Kỹ thuật chọn giống, trồng, thu hoạch rau câu chỉ vàng

Hướng dẫn của chuyên gia nông nghiệp về kỹ thuật chọn giống, trồng, thu hoạch rau câu chỉ vàng. Mời bà con xem video dưới đây:

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Kỹ thuật chọn giống, trồng, thu hoạch rau câu chỉ vàng