Nuôi trồng – Kỹ thuật nuôi trông  »  Video   »   Kỹ thuật trồng cây chuối thái lan

Kỹ thuật trồng cây chuối thái lan

Kỹ thuật cây chuối thái lan. Muốn cho chuối đạt năng suất cao thì đất trồng chuối tốt nhất là đất tơi xốp nhiều mùn, nhất là đất phù sa, bùn ao phơi ải, …

Dưới đây là video hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng cây chuối thái lan:

Nguồn: Sưu tầm

Tìm bài này trên Google:

  • kĩ thuật trồng chuối tây thái lan

Thảo luận cho bài: Kỹ thuật trồng cây chuối thái lan