Nuoitrong123  »  Mô hình vật nuôi   »   Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi hiệu quả

Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi hiệu quả

Trong những năm qua,Trạm Khuyến nông huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh các mô hình chăn nuôi hiệu quả nhằm giúp cho người dân dần thay đổi các biện pháp canh tác truyền thống kém hiệu quả sang phương thức sản xuất mới, mang lại thu nhập.

Trạm Khuyến nông huyện Tam Đường đã thực hiện được rất nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả như mô hình nuôi thủy cầm an toàn sinh học tại Hoang Thèn (huyện Phong Thổ), thuộc Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ, nhằm giúp người dân xã Hoang Thèn tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi thủy cầm; thực hiện trên quy mô 3.000 con vịt Super M cho 10 hộ dân tại 2 bản: Huổi Luông và Nậm Cáy. Đàn vịt tham gia mô hình sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, tận dụng được nguồn phụ phẩm nông nghiệp trong quá trình sản xuất, tỷ lệ sống đạt 85%, trọng lượng trung bình đạt 2,5 – 3,0 kg/con, mang lại hiệu quả kinh tế, cho lợi nhuận cao… Đồng thời, để tạo thuận lợi cho việc triển khai mô hình, làm cơ sở để nhân rộng Trạm khuyến nông cũng giúp các hộ dân tham gia các chương trình, mô hình đều được hỗ trợ về kinh phí, giống, thức ăn chăn nuôi và được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi chăm sóc. Cùng với đó,  Trạm đã kịp thời đưa tin tuyên truyền các hoạt động sản xuất nông nghiệp, kết quả thực hiện các dự án khuyến nông trên địa bàn tỉnh đến người dân; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông các cấp. Sau các mô hình thí điểm Trạm đều tổ chức các hội nghị đầu bờ để đánh giá, rút kinh nghiệm, phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế và cả những giải pháp khắc phục và từng bước tiến hành nhân rộng.

Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi hiệu quả - nuoi vit

Mô hình nuôi thủy cầm an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế

Thành công của các mô hình đã nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích; đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt hơn nhờ người dân có thêm kinh nghiệm trong chăm sóc, phòng bệnh; các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, mô hình VACR đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là động lực giúp người dân tiếp tục mở rộng sản xuất, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Lai Châu: Nhân rộng mô hình chăn nuôi hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.