Mô hình chăn nuôi gia súc hàng hóa năng suất cao

Huyện Xín Mần (Hà Giang) đã đẩy mạnh phát triển đàn gia súc hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ nhằm không ngừng nâng cao năng suất và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi gia súc hàng hóa năng suất cao - gia suc lon 500x347

Mô hình chăn nuôi gia súc hàng hóa cho năng suất cao tại Hà Giang

Xín Mần là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Hà Giang và cũng là một trong 6 huyện nghèo của tỉnh được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trong những năm qua, huyện Xín Mần đã thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển đàn gia súc hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ nhằm không ngừng nâng cao thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người nông dân.

Theo báo cáo của UBND huyện Xín Mần, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2015, toàn huyện Xín Mần đã có 16.400 con trâu (tăng 580 con so với cùng kỳ năm trước), đàn bò 8.100 con, đàn ngựa 1.200 con và khoảng trên 7.500 con dê…

Ông Phạm Văn Phú, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang cho hay, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đẩy mạnh phát triển đàn gia súc hàng hóa, trong những năm qua, huyện Xín Mần đã tập trung vận động nhân dân tận dụng những khoảng đất đồi, đất ven đường đi, chuyển đổi những diện tích đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Vì vậy diện tích trồng cỏ của huyện Xín Mần không ngừng được tăng lên.

Tính đến cuối tháng 6/2015, diện tích trồng cỏ của toàn huyện Xín Mần đạt trên 2.050 ha, trong đó diện tích trồng mới 6 tháng đầu năm 2015 là 180 ha. Các giống cỏ được trồng mới có năng suất cao và chất lượng tốt như cỏ goatamela, cỏ VA 06 và cỏ voi. Cho tới thời điểm hiện nay, các xã Nấm Dẩn, Thu Tà, Bản Ngò, Bản Díu, Nà Trì… là những xã có phong trào nổi bật thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển đàn gia súc hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ của huyện Xín Mần.

Có thể nói, trong những năm qua, chủ trương đẩy mạnh phát triển đàn gia súc hàng hoá gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ của huyện Xín Mần không những tạo việc làm cho nhiều hộ gia đình mà phát triển chăn nuôi gia súc hàng hoá đã tạo ra một nguồn thu nhập lớn cho hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn của huyện. Nhờ có phát triển đàn gia súc hàng hoá mà nhiều gia đình trên địa bàn huyện Xín Mần đã thoát nghèo bền vững và từng bước có nguồn tích luỹ từ chăn nuôi gia súc mang lại.

Ông Bùi Minh Hiệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần cho biết: Đẩy mạnh phát triển đàn gia súc hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ là chủ trương lớn của huyện Xín Mần. Đây cũng chính là mục tiêu phát triển kinh tế của huyện Xín Mần trong những năm tới nhằm không ngừng nâng cao thu nhập cho người nông dân; góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo đối với người dân trên địa bàn của huyện.

Nguồn: vietq.vn

Thảo luận cho bài: Mô hình chăn nuôi gia súc hàng hóa năng suất cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *