Nuoitrong123  »  Video   »   Mô hình chăn nuôi khép kín: Bò – Trùn – Cá

Mô hình chăn nuôi khép kín: Bò – Trùn – Cá

Giới thiệu mô hình trang trại chăn nuôi khép kín mang lại hiệu quả vượt trội: Nuôi bò lấy phân nuôi trùn quế, sử dụng trùn quế để nuôi cá và phân của trùn quế trồng cỏ nuôi bò. Mời bà con xem video dưới đây:

Nguồn: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: Mô hình chăn nuôi khép kín: Bò – Trùn – Cá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.