Ngâm nước đất trồng, xử lý sâu bệnh

Đất chuyên canh rau màu có rất nhiều loài sâu, nấm, vi khuẩn, tuyến trùng cùng tồn tại trong đất và gây hại cây trồng; chúng được tích lũy và nhân lên qua các vụ/lứa rau màu.

Ngâm nước đất trồng, xử lý sâu bệnh - trong rau 20151031062720 1

Ngâm nước là biện pháp kỹ thuật luân canh cạn – nước đơn giản, tạo môi trường không thuận lợi, phòng trừ hiệu quả sâu bệnh phát sinh, gây hại cho vụ sau.

Đông Anh là huyện có diện tích trồng rau lớn của thành phố Hà Nội, trong đó xã Vân Nội là địa phương điển hình SX chuyên canh quanh năm với đa dạng các chủng loại rau ăn lá như cải canh, cải ngồng, cải ngọt, cải chíp, cải Đông Dư… Do các lứa rau cải được gieo trồng liên tiếp trong năm nên là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại, nhất là bọ nhảy.

Nhằm tìm ra biện pháp ngăn ngừa bọ nhảy gây hại trên cây rau cải, đặc biệt là giảm số lần phun thuốc BVTV hóa học độc hại, năm 2014, Trạm BVTV huyện Đông Anh đã phối hợp với Ban Quản lý HTX Dịch vụ nông nghiệp thôn Ba Chữ, xã Vân Nội triển khai mô hình thử nghiệm ngâm nước trong ruộng trước khi gieo rau cải tại 4 hộ nông dân.

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 7 – 9/2014 với nhiều công thức khác nhau. Theo báo cáo của Trạm BVTV Đông Anh, sau thời gian làm thực nghiệm, từ kết quả thực tế cho thấy đối với các công thức ngâm nước có số lần phun thuốc BVTV giảm 50% so với công thức đối chứng không ngâm. Do đó, không những giảm được chi phí trong sản xuất mà còn hạn chế tối đa độc hại đối với môi trường sinh thái.
Từ kết quả thử nghiệm cho thấy, để hạn chế bọ nhảy và bệnh hại do nấm phát sinh gây hại trên cây rau cải, cần áp dụng ngâm ruộng trước khi gieo hạt với thời gian ngâm khoảng 10 – 15 ngày là phù hợp, bởi không những hạn chế được sâu bệnh hại mà năng suất đảm bảo, sản phẩm rau đảm bảo chất lượng VSATTP.Ngâm nước từ 10 – 15 mật độ ngày bọ nhảy, tỷ lệ bệnh thối cây nguyên nhân do nấm chỉ bằng 1/2 so với ruộng không ngâm nước. Các loài thiên địch và sâu bệnh hại khác không có sự sai khác lớn giữa các công thức.

Sau khi áp dụng phương pháp ngâm nước đất trồng từ 2 năm nay, bà con nông dân tại các vùng chuyên canh rau màu tại huyện Đông Anh phấn khởi cho biết, kết quả vô cùng khả quan khi biện pháp luân canh này rất đơn giản nhưng làm cho nhộng, trứng, sâu non của các loài sâu hại trong đất bị tiêu diệt. Mặt khác, đã hạn chế được sự gây hại của các loại nấm bệnh nhất là nấm lở cổ rễ gây hại cây con sau gieo trồng.

Đặc biệt, việc ngâm đất trồng trong nước trong vòng 10 ngày còn giúp hạn chế được bệnh héo xanh vi khuẩn (héo rũ), là loại khó phòng trừ, gây hại nhiều cây trồng cạn như cây họ cà, họ bầu bí, họ đậu…). Đồng thời, các tàn dư sau thu hoạch được vùi lấp trong đất, nước sẽ phân giải thành chất hữu cơ nhanh hơn điều kiện để cạn, đất trồng sẽ tơi xốp và giàu hữu cơ hơn, hạn chế các loài cỏ dại hại cây trồng cạn.

Nguồn: nghenong.com

Thảo luận cho bài: Ngâm nước đất trồng, xử lý sâu bệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *