Nuôi trồng – Kỹ thuật nuôi trông  »  Video   »   Video hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ

Video hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ

Thỏ là một loại gia súc không tranh ăn lương thực với người và gia súc khác, nó có thể tận dụng được các nguồn sản phẩm phụ nông nghiệp, rau, lá, cỏ tự nhiên, sức lao động phụ trong gia đình, đầu tư ít vốn, quay vòng nhanh, phù hợp với điều kiện chăn nuôi gia đình ở nước ta.

Nguồn: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: Video hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ