Nuoitrong123  »  Video   »   Video hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá bống tượng

Video hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá bống tượng

Cá bống tượng được xem là đối tượng nuôi đạt hiệu qủa kinh tế cao, giá cả thương phẩm thường ở mức cao.

Dưới đây là video hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi cá bống tượng:

Nguồn: Sưu tầm

 

Thảo luận cho bài: Video hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá bống tượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.