Video hướng dẫn kỹ thuật nuôi trai ngọc môi vàng

Ngọc trai là loại đá quý duy nhất được tạo ra từ một vật thể sống là con trai. Ngọc trai tự nhiên hiện nay rất ít, chủ yếu là ngọc do nuôi cấy trên trai nước ngọt và nước mặn. Chất lượng ngọc trai phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật khi cấy ngọc nhân tạo.

Nguồn: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: Video hướng dẫn kỹ thuật nuôi trai ngọc môi vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *