Nuoitrong123  »  Video   »   Video hướng dẫn kỹ thuật trồng bưởi da xanh

Video hướng dẫn kỹ thuật trồng bưởi da xanh

Bưởi Da xanh là loại cây trồng dễ ăn nhưng khó trồng , dù có chăm sóc nhiều vẫn không phải phát triển tốt. Khi trồng nên tránh đất sét nặng, đất nhiễm phèn mặn, đất bạc màu, đất cát rời rạc, đất thấp ngập úng, đất cao “hóc” nước, đất mới lên bờ, đất có cỏ tranh, cỏ song chằn bao phủ.

Dưới đây là Video hướng dẫn bà con các kỹ thuật trồng bưởi da xanh:

Nguồn: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: Video hướng dẫn kỹ thuật trồng bưởi da xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.