Nuoitrong123  »  Video   »   Video hướng dẫn kỹ thuật trồng cây chôm chôm

Video hướng dẫn kỹ thuật trồng cây chôm chôm

Chôm chôm (rambutan) là cây ra hoa nhiều, song tỉ lệ hoa thụ rất thấp, tỉ lệ quả chị từ 1 đến 3%. Sự thúi (hư) quả xảy ra nặng trong 3 tuần đầu khi thụ tinh và nhẹ hơn trước khi quả chín. Có lẽ nguyên nhân chính là thiếu dinh dưỡng (thiếu phân).

Dưới đây là Video hướng dẫn bà con các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chôm chôm:

Nguồn: Sưu tầm

 

Thảo luận cho bài: Video hướng dẫn kỹ thuật trồng cây chôm chôm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.