Nuoitrong123  »  Video   »   Video hướng dẫn phòng bệnh đậu ở gà

Video hướng dẫn phòng bệnh đậu ở gà

Do virus thuộc nhóm Avipox gây ra. Bệnh thường xảy ra vào mùa đông xuân, lúc tiết trời khô. Gà con 1 – 3 tháng rất cảm nhiễm với bệnh.

Dưới đây là Video hướng dẫn bà con cách phòng bệnh đậu ở gà:

Nguồn: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: Video hướng dẫn phòng bệnh đậu ở gà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.