Bắc Giang hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến

Hai doanh nghiệp tại Bắc Giang vừa được hỗ trợ kinh phí để triển khai áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến.

Bắc Giang hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến - vai 1

Công ty TNHH Ngân Giang Lục Ngạn đã áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000:2005 

Với mục đích khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh. Từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh

Mới đây, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) Bắc Giang vừa có Quyết định hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng cho 2 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (KCN Đình Trám, huyện Việt Yên) đã áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được đánh giá cấp giấy chứng nhận lần đầu và Công ty TNHH Ngân Giang Lục Ngạn (số 53, Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) đã áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và được đánh giá cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Mức hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện theo Quyết định 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.

Giai đoạn từ năm 2013-2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang đã hỗ trợ 30 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và hàng trăm doanh nghiệp khai thác thông tin và áp dụng về tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa. Bên cạnh đó, 10 sản phẩm, hàng hóa được xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận, hợp quy và 4 doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia cũng đã được đơn vị này hỗ trợ.

Nguồn: vietq.vn

Thảo luận cho bài: Bắc Giang hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *