Cách tiêm phòng một số bệnh cho chim Bồ Câu

Tiêm phòng một số bệnh cho chim bồ câu

1. Phòng bệnh Niucatxơn:

– Nhỏ trực tiếp vào mồm, mũi, mắt (1 liều vacxin pha 0.4 ml)Latosa hoặc ND – IB lần 1 lúc 3-4 ngày tuổi
– Cho uống vacxin này lần 2 vào lúc 18-21 ngày
– 45 ngày tuổi tiêm dưới da nách, cánh vacxin Niucatson H1sau đó cứ 4-6 tháng tiêm lại 1 lần.

2. Đậu gà

Dùng vacxin đậu gà chủng cho chim: 1000 liều vacxin pha 1 ml, vào lúc gà 1-2 ngày tuổi

3. Phòng bệnh cúm H5N1:

– 20-28 ngày tuổi tiêm 0.3 ml vacxin cúm H5N1 lần 1
– 50-56 ngày tiêm nhắc lại lần 2
– Cứ 3-4 tháng sau tiêm lại 1 lần

4. Phòng bệnh viêm phế quản

– Nếu dùng ND – IB để phòng Niucatxonluc 3-4 và 18-21 ngày tuổi thì đến lúc chim được 45-50 ngày tuổi cho uống IB chủng H52 là đủ
– Sau đó mỗi năm cho uống lại IB chủng H52 này 2 lần cách nhau 6 tháng.

5. Phòng bệnh Viêm thanh khí quản

– Nhỏ mũi, mồm vacxin ILT-Laringo lần 1 lúc 15-20 ngày tuổi
– cho uống nhắc lại lần 2 lúc 45-50 ngày tuổi

6. Nếu chim giống-chim đẻ thì phải tiêm vacxin giảm đẻ EDS76 10-15 ngày trước khi lên đẻ.

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Cách tiêm phòng một số bệnh cho chim Bồ Câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *