Nuoitrong123  »  Bệnh vật nuôi   »   Cách tiêm phòng một số bệnh cho chim Bồ Câu

Cách tiêm phòng một số bệnh cho chim Bồ Câu

Tiêm phòng một số bệnh cho chim bồ câu

1. Phòng bệnh Niucatxơn:

– Nhỏ trực tiếp vào mồm, mũi, mắt (1 liều vacxin pha 0.4 ml)Latosa hoặc ND – IB lần 1 lúc 3-4 ngày tuổi
– Cho uống vacxin này lần 2 vào lúc 18-21 ngày
– 45 ngày tuổi tiêm dưới da nách, cánh vacxin Niucatson H1sau đó cứ 4-6 tháng tiêm lại 1 lần.

2. Đậu gà

Dùng vacxin đậu gà chủng cho chim: 1000 liều vacxin pha 1 ml, vào lúc gà 1-2 ngày tuổi

3. Phòng bệnh cúm H5N1:

– 20-28 ngày tuổi tiêm 0.3 ml vacxin cúm H5N1 lần 1
– 50-56 ngày tiêm nhắc lại lần 2
– Cứ 3-4 tháng sau tiêm lại 1 lần

4. Phòng bệnh viêm phế quản

– Nếu dùng ND – IB để phòng Niucatxonluc 3-4 và 18-21 ngày tuổi thì đến lúc chim được 45-50 ngày tuổi cho uống IB chủng H52 là đủ
– Sau đó mỗi năm cho uống lại IB chủng H52 này 2 lần cách nhau 6 tháng.

5. Phòng bệnh Viêm thanh khí quản

– Nhỏ mũi, mồm vacxin ILT-Laringo lần 1 lúc 15-20 ngày tuổi
– cho uống nhắc lại lần 2 lúc 45-50 ngày tuổi

6. Nếu chim giống-chim đẻ thì phải tiêm vacxin giảm đẻ EDS76 10-15 ngày trước khi lên đẻ.

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Cách tiêm phòng một số bệnh cho chim Bồ Câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.