Chương trình nghìn tỷ ứng dụng công nghệ cao tăng năng suất trong nông nghiệp

28 doanh nghiệp tham gia chương trình để thực hiện 31 dự án nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất nông nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ, ngày 28/5/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN quy định về việc cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, những mô hình ứng dụng khoa học và công nghệcao trong sản xuất nông nghiệp.

Nghị quyết 14/NQ-CP về phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 2/2014 đã giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai xây dựng chương trình thí điểm cho vay đối với các mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao và phục vụ xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp với nhiều chính sách đặc thù. Mục tiêu của chương trình cho vay thí điểm, một mặt hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiên phong, mặt khác khuyến khích doanh nghiệp và nông dân tích cực tham gia khi thấy được lợi ích thiết thực từ các mô hình sản xuất mới.

Chương trình nghìn tỷ ứng dụng công nghệ cao tăng năng suất trong nông nghiệp - tang nang suat 243 1Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp là cách tăng năng suất bền vững

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 1-1,5%/năm (hiện nay ngắn hạn: 6,5%/năm, trung hạn: 9,5%/năm, dài hạn: 10%/năm); Mức cho vay có thể lên đến 90% giá trị của phương án, dự án sản xuất; Trường hợp khách hàng không có đủ tài sản bảo đảm ngân hàng có thể cho vay không cần tài sản bảo đảm trên cơ sở kiểm soát dòng tiền; Nếu một chuỗi liên kết có thời gian vay trên 12 tháng (nhưng không quá 18 tháng), mỗi khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ có thời gian dưới 12 tháng và khách hàng cam kết trả một phần nợ sau mỗi khâu thì NHTM có thể xem xét áp dụng lãi suất ngắn hạn đối với khách hàng.

Đã có 28 doanh nghiệp tại 22 tỉnh, thành phố được tham gia thực hiện 31 dự án nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Đến nay, tổng số tiền đã giải ngân theo chương trình là gần 7.000 tỷ đồng…

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trên cơ sở đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố, NHNN đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn 28 doanh nghiệp tại 22 tỉnh, thành phố trên toàn quốc được tham gia chương trình để thực hiện 31 dự án nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

Đây là 28 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho 8 ngành nghề sản xuất nông nghiệp có thế mạnh tại 5 khu vực trên toàn quốc.Các doanh nghiệp tham gia chương trình thí điểm sẽ tạo ra cách làm mới có hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, đồng thời mở ra hướng đầu tư tín dụng mới hiệu quả, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Chương trình nghìn tỷ ứng dụng công nghệ cao tăng năng suất trong nông nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *