Kỹ thuật trồng cây Keo Tai Tượng

Keo Tai Tượng là dạng cây gỗ lớn, chiều cao có thể đạt tới 30 m. Đường kính có thể đạt được đến 120–150 cm.

Kỹ thuật trồng cây Keo Tai Tượng - ky thuat trong cay keo tai tuong 500x369

Ở Việt Nam, Keo Tai Tượng được trồng rừng với mục đích chủ yếu là cải tạo môi trường sinh thái và sản xuất gỗ nhỏ, gỗ nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến bột giấy, gỗ ván dăm.

1. Làm đất

Đất trồng keo tai tượng cần được phát dọn sạch thực bì quanh hố với đường kính 1 – 1,2 m. Trường hợp trồng rừng tập trung nên phát dọn toàn bộ diện tích là tốt nhất. Hố trồng cây có kích thước 40 x 40 x 40 cm.

Cuốc hố theo hình nanh sấu để cây tận dụng được thức ăn, quang hợp tốt và chống xói mòn. Khi cuốc hố để đất mặt một bên, đất cũ để một bên, lấp hố trước khi trồng 10 – 15 ngày.

Lấp 2/3 hố bằng lớp đất mặt tơi nhỏ + phân bón, lượng phân bón từ 2 – 5 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,2kg NPK/hố, trộn đều phân với lớp đất mặt, sau đó lấp đầy hố bằng hỗn hợp đó theo hình mâm xôi để trồng cây.

2. Thời vụ trồng

– Vụ xuân: từ tháng 2 – 4 dương lịch.

– Vụ thu: từ tháng 7 – 9 dương lịch.

3. Mật độ trồng

Có thể trồng rừng với mật độ 1.660 – 2.500 cây/ha.

Trồng mật độ: 1.660 cây/ha. Hàng x hàng = 3m; cây x cây = 2m.

Trồng mật độ: 2.000 cây/ha. Hàng x hàng = 2,5m; cây x cây = 2m.

Trồng mật độ: 1.500 cây/ha. Hàng x hàng = 2m; cây x cây = 2m.

4. Tiêu chuẩn cây giống

Cây khoẻ mạnh, xanh tốt, không sâu bệnh, không cụt ngọn, còn nguyên bầu, chiều cao cây từ 25 – 30 cm. Tuổi cây từ 3 – 3,5 tháng (nếu trồng vào vụ xuân), 2,5 – 3 tháng (nếu trồng vào vụ thu).

5. Trồng cây

– Dùng cuốc moi đất giữa hố vừa đủ đặt bầu cây, nhẹ nhàng rạch vỏ bầu bằng cật nứa hoặc dao nhỏ, đặt cây ngay ngắn giữa hố.

– Chọn ngày dâm mát, hoặc có mưa nhỏ khi đất trong hố đã đủ ẩm để trồng cây.

– Lấp đất dần xung quanh bầu cho chặt, lấp đất cao hơn cổ rễ từ 1 – 2 cm, sau đó dùng cỏ rác tủ gốc giữ ẩm cho cây.

6. Chăm sóc

– Trồng dặm lại những cây bị chết sau khi trồng 8 – 10 ngày.

– Chăm sóc trong 3 năm liền.

+ Năm đầu tiên, chăm sóc 2 lần: lần 1 sau khi trồng 1 – 2 tháng, cắt dây leo, phát dọn thực bì trên toàn diện tích, dãy cỏ và vun xới quanh gốc rộng 80 cm. Lần 2, vào tháng 10 – 11, phát thực bì toàn diện, dãy cỏ vun xới quanh gốc 1m, tỉa cành cao đến 1m. Lần 3, vào tháng 10 – 11, phát thực bì quanh gốc rộng 1m.

+ Năm thứ hai, chăm sóc 2 lần: lần 1 vào tháng 3 – 4, chăm sóc như năm đầu tiên. Bón thúc 200g phân NPK hoặc 500g phân hữu cơ vi sinh/gốc cây. Lần 2, vào tháng 7 – 8, phát thực bì toàn diện tích, dãy cỏ vun xới quanh gốc cây 1m, tỉa cành cao đến 1 m. lần 3, vào tháng 10 – 11, phát thực bì quang gốc rộng 1 m.

+ Năm thứ hai, chăm sóc 2 lần: lần 1 vào tháng 3 – 4, phát thực bì toàn diện tích, tỉa cành đến tầm cao 1,5 – 2m. Dãy cỏ quanh gốc rộng 1m, bón thúc lần 2 như lần 1 nhưng rạch bón phân cách gốc 40 – 50cm. Lần 2 vào tháng 7 – 8, phát thực bì toàn diện tích, chặt cây sâu bệnh, phát dãy cỏ quanh gốc cây.

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Kỹ thuật trồng cây Keo Tai Tượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *