Phú Yên đầu tư 23 tỷ đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tỉnh Phú Yên đã đầu tư 23 tỷ đồng vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Phú Hòa nhằm tăng năng suất chất lượng ngành nông nghiệp.

Đến nay, tỉnh Phú Yên đã đầu tư 23 tỷ đồng vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Phú Hòa. Hiện tỉnh đang lập thủ tục đầu tư hai dự án là đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 1 có diện tích 460ha đã thu hút được bảy dự án, trong đó có bốn dự án đi vào sản xuất, hai dự án đang triển khai lập thủ tục đầu tư và một dự án đã có chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, công tác xúc tiến đầu tư thời gian qua hiệu quả còn thấp; việc huy động, kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, vốn ODA, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác chưa được thực hiện; hệ thống cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hệ thống thủy lợi, hồ chứa nước phục vụ sản xuất; công tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện các dự án còn chậm so với giấy chứng nhận đầu tư; nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp chủ yếu là từ ngân sách Nhà nước, chứ chưa huy động được các nguồn lực xã hội.

Phú Yên đầu tư 23 tỷ đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - chat luong 305 1

Gần 23 tỷ đồng phát triển hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Phú Yên

Theo đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, hiện tỉnh đang tích cực thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thành dự án cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp giai đoạn 1, gồm hệ thống thủy lợi Lỗ Chài, đường giao thông trục chính, trụ sở điều hành, hệ thống xử lý chất thải, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác và dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên…

Để đạt mục tiêu năm 2020 xây dựng một số hạ tầng kỹ thuật trong Khu Nông nghiệp tương đối đồng bộ; thu hút được nhiều nguồn vốn, nhân lực, công nghệ chất lượng cao trong và ngoài nước vào phát triển nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững, theo ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, tỉnh sẽ tích cực thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thành dự án cơ sở hạ tầng Khu Nông nghiệp giai đoạn 1, gồm: Hệ thống thủy lợi Lỗ Chài, đường giao thông trục chính, trụ sở điều hành, hệ thống xử lý chất thải, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác và dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên…

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Phú Yên đầu tư 23 tỷ đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *